Kontakt

Radio Sveta Nedjelja

Svn media d.o.o.

Adresa: Marijana Stilinovića 14/1, Sveta Nedjelja

Telefon: 01/3373-846

Mail: redakcija@radiosvn.com


Marketing:

Telefon: 01/3373-846

Mobitel: 099/2220-809

Mail: marketing@radiosvn.com