NOVA WEB STRANICA

Poštovani posjetitelji web stranice Radija Sveta Nedelja,

obavještavamo vas da naša ekipa radi na redizajnu  stranice pa se može dogoditi da nešto od sadržaja bude privremeno nedostupno.

 

Hvala vam na razumijevanju!

 

Radio Svn.

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za NOVA WEB STRANICA

Danas je Dan planeta Zemlje

Na konferenciji UNESCO-a 1969. godine John McConnell prvi je put predstavio ideju obilježavanja Dana Zemlje i iste je godine dizajnirana Zastava Zemlje, a sam je naziv Earth day prvi put upotrijebio 21. ožujka gradonačelnik San FranciscaJoseph Alioto 1969. g., u proglasu kojim je odlučeno da se u gradu i na područja San Francisca proslavi kao Dan planeta Zemlje.

U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine.

Dan planeta Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tijekom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru na kojoj je sudjelovao velik broj predstavnika vlada i nevladinih udruga usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja.

Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine Opća je skupština Ujedi­njenih naroda 22. travnja proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje.

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Danas je Dan planeta Zemlje

Vijećnici nevoljko odlučili: Odvoz komunalnog otpada skuplji 40%

Vijećnici svetonedeljskog Gradskog vijeća dugo su na sjednici održanoj 21. travnja dvoumili oko dodjele nove koncesije za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada. Naime, na raspisani natječaj jedino se prijavio dosadašnji koncesionar, tvrtka Eko-flor plus, čijom su uslugom i Grad i vijećnici i građani bili do sada zadovoljni, no sporna je bila ponuđena nova cijena, za 40 posto viša od dosadašnje. Vijećnici su bili u nedoumici te predlagali da se pokuša dogovoriti niža cijena i odgodi donošenje odluke, da se odbije ponuda i ide na novi natječaj ili da se prihvati ovaj prijedlog, koji će sigurno izazvati nezadovoljstvo građana.

Pravna savjetnica u Gradu Mirela Grgić, pojasnila je da zakonski nije moguće produžiti važenje starog koncesijskog ugovora, već vijećnici samo mogu odlučiti da odaberu ovog ponuditelja ili mogu poništiti postupak, jer je pristigla samo jedna ponuda. U slučaju ponavljanja postupka – upozorila je Grgić – postoji mogućnost da se ponuditelj žali resornom ministarstvu i da oni riješe da se njegova ponuda mora prihvatiti.

– Što god odlučili, rekao je gradonačelnik Drago Prahin, mi gubimo. Ipak, podsjetio je on, Eko-flor plus nije posljednjih 10 godina povećavao cijene (a u međuvremenu je PDV porastao s 18 na 25%, rasle su cijene goriva…), a sada će osim odvoza biti organizirana i mehaničko – biološka obrada otpada i kompostiranje. Osim toga, teško da bi se na ponovljeni natječaj netko novi javio, Grad bi mogao imati problema s otpadom, a oni mogu još i podići cijene. Prahin je na kraju istaknuo da će i s tom novom cijenom, Grad Sveta Nedelja imati nešto nižu cijenu od Samobora. Vijećnici su na kraju, prilično nevoljko, kako ne ni došlo do problema s odvozom otpada, s 10 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana, prihvatili ponudu Eko-flora plus. Novost je da će sada građani moći koristiti i manje kante (od 80 litara), no cijena za njihov odvoz je svega 5 kuna manja nego onih od 120 litara

Kao i prošle godine, Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Svete Nedelje za ovu godinu, izazvao je brojne polemike. Prijedlog je obrazložio novi predsjednik Odbora za javna priznanja, Mario Čižmešija. Zdenko Šeketa požalio se da samo HDZ dodjeljuje nagrade svojima, a njega su (lani) odbili, Mladen katušić smatra da je problem što nema dovoljno prijedloga, a Romana Semenić (koja je lani dala ostavku na mjesto predsjednice Odbora) kaže da je problem što ne postoje kriteriji za dodjelu nagrada, pa se one dupliciraju i previše ih se dodjeljuje. S njom se složio predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek te rekao da bi kriterije trebao Odbor predložiti Gradskom vijeću. Zamjenik gradonačelnika Damir Halužan rekao je da su se oni u zadnji čas odlučili za predlaganje, jer je bilo premalo prijedloga, a tako se onda desilo i da neki od prijedloga nisu bili potpuni.

Upravo zbog nepostojanja životopisa, Odbor nije prihvatio prijedlog Nagrade za životno djelo, no uz naknadni amandman vijećnika Ivice Vojvodića, Gradsko vijeće je većinom glasova odlučilo da se ipak Nagrada za životno djelo dodijeli dugogodišnjoj svetonedeljskoj učiteljici Lidiji Šoln. Uz ovu, u povodu Dana grada Svete Nedelje, prema odluci Gradskog vijeća, bit ce dodijeljeno još 9 Nagrada i 14 Zahvalnica Grada Svete Nedelje.

U svom uvodnom obrazloženju uz izvješće o svom radu u drugom polugodištu 2015. godine, gradonačelnik Prahin je rekao da je to zapravo izvješće o izvršenju proračuna, kao i programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, pa su i pitanja uglavnom postavljana o komunalnoj problematici.

Ivica Vojvodić predložio je da se, do rješavanja pitanja granica, ne podnosi izvješće o stanju u prostoru, no gradonačelnik je podsjetio da je to zakonska obveza. Vojvodić je prigovorio i zbog toga što se kod javne nabave u čak 40% slučajeva javlja samo jedan ponuditelj (za ukupno oko 2 milijuna kuna) pa je predložio da se promijeni takva praksa, no gradonačelnik je odgovorio da se javna nabava obavlja potpuno u skladu sa zakonom.

Romana Semenić ponovila je zahtjev da se na temu izgradnje kapitalnih objekata održi posebna sjednica, kako bi vijećnici bili bolje informirani o tome što će se graditi. S njom se složio Stjepan Bošnjak, uz konstataciju da vijećnici do informacija dolaze neformalnim kanalima, na primjer u kafiću. Gradonačelnik je odgovorio da se ne može informirati Gradsko vijeće u fazi dok se, na primjer, tek razgovara s potencijalnim investitorima.

Na kraju su Izvješće gradonačelnika i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu u 2015. godini usvojeni većinom glasova, a Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini jednoglasno.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu u 2016. godini, koji je donesen zbog potrebe preraspodjele sredstava. Kako je objasnila pročelnica Biserka Delač, to se moralo napraviti jer neki od predviđenih radova koštaju više od plana, a drugi su pak jeftiniji. Također, ona je najavila značajnije izmjene i dopune do kojih će doći kod prvog rebalansa proračuna.

Na kraju je većinom glasova prihvaćen i Prijedlog odluke da se poslovi prijevoza umrlih osoba prenesu s Grada Svete Nedelje u nadležnost Zagrebačke županije.

Aktualni sat

Na aktualnom satu razvila se polemika oko pitanja razgraničenja između naselja, ponajprije Rakitja i Novaka (pitanje Vesne Filipović), o čemu se raspravljalo i na prethodnoj sjednici, a potom i o ostalim granicama na području Grada (Ivica Vojvodić). Marijana Vojvodića zanimalo je tko je predsjednika Gradskog vijeća ovlastio da daje mišljenje o granicama između pojedinih mjesta, a predsjednik Gradskog vijeća pročitao je svoj odgovor kojim se očitovao na upit MO Rakitje upućen njemu te podsjetio da Gradsko vijeće ne može mijenjati granice koje je još 1985. godine odredila Skupština općine Samobor, dok je Sveta Nedjelja bila još u sastavu Samobora. Problem je, naglasio je Vinovrški Pentek, što te granice nisu ucrtane na karti. Njegovo je mišljenje da to treba ucrtati ovlašteni geodet, točno prema opisu. Budući da postoje dva prijedloga za promjenom granica, to treba biti predloženo Gradskom vijeću, rekao je njegov predsjednik. Ivica Vojvodić bio je mišljenja da se predsjednik Vijeća nije smio očitovati i davati svoje osobno mišljenje, već je to trebao staviti na dnevni red Gradskoj vijeća. Romana Semenić predložila je da se od stručnjaka a ne od vijećnika, formira odbor, koji bi raspravio problem granica. Gradonačelnik Prahin predložio je da se predsjednici mjesnih odbora dogovore i s tim prijedlogom dođu na Gradsko vijeće, a Vinovrški Pentek najavio je da će na tu temu, ako bude potrebno, biti organizirana i tematska sjednica Vijeća.

Romana Semenić postavila je pitanje repetitora kod Pošte, budući da ona ima informaciju da se nalazi na zemljištu koje je u vlasništvu Grada, pa je zanima hoće li se naplatiti kakva najamnina Pošti za proteklih 15 godina. Također, podsjetila je da su u krugu od 500 m postavljena u međuvremenu još dva repetitora (zadnji u tornju crkve) pa je zanima imaju li potrebne dozvole i udovoljavaju li zakonskim zahtjevima o jačini zračenja. Gradonačelnik joj je odgovorio da upravo traje postupak dogovora za naknadu s Poštom te da su sva mjerenja o zračenju dostavljena i da su zadovoljavajuća, no nitko ih ne traži. Potom ih je Romana Semenić zatražila.

Stjepan Bošnjak nije bio zadovoljan odgovorom gradonačelnika za repetitor u Pošti, koji je na gradskom zemljištu već 17 godina, bez da su išta platili i zanimalo ga je koliko je Grad time oštećen. Gradonačelnik ga je podsjetio da je dozvolu za gradnju potpisao 1989.g. tadašnji SIZ za komunalne djelatnosti, a u zamjenu za priključke za telefonske linije. Stjepan Bošnjak nije se s tim složio te je rekao da tada nije bilo riječi o postavljanju repetitora, već je Mjesna zajednica samo dala zemlju da se sagradi Pošta.

Romanu Semenić i Stjepana Bošnjaka zasmetala je regulacija prometa uz Mitnicu koja se uređuje, zbog opasnosti za pješake. Uz to, Stjepan Bošnjak zatražio je da se mjesnim odborima šalju materijali u pisanom obliku, a ne samo elektronskom, a Romana Semenić imala je primjedbi na rad Savjeta mladih koji bi, po njenom mišljenju, trebao Vijeću na vrijeme dostaviti izvješće o svom radu i program rada.

Josip jakopač tražio je da se sanira Ivanjska ulica u Jagnjić dolu, a gradonačelnik je najavio da će to ovih dana biti napravljeno.

Marija Čižmešiju zanimalo je tko upravlja novom Sportskom dvoranom te je zatražio da se hitno napravi nadstrešnica na autobusnoj stanici u Kerestincu. Gradonačelnik je odgovorio da se čeka odluka Skupštine zagrebačke županije, jer dvoranom po pola upravljaju Grad i Županija, a onda će ovlasti prenijeti na Školu. Također je najavio da će uskoro biti postavljene 4 nadstrešnice na atajalištima autobusa kako je planirano.

Žarko Mihina tražio je da se hitno riješi Rakitska cesta, koja je predugo raskopana i opasna za promet te predložio sastanak MO Rakitje, Grada i Županijske uprave za ceste, jer ako se to ne riješi, najavio je zatvaranje prometa, poziv medijima… Prijedlog za sastanak podržao je gradonačelnik te dodao da treba pozvoti g. Majzeca, ravnatelja ŽUC-a no problem je u novcima kojih nema, a sada su im sredstva dodatno smanjena za 10 – 15%. Osim toga, zbog procedure neće se znati koji su planovi ŽUC-a sve do svibnja. Gradonačelnik je dodao da su tu i Malogorička cesta, Svetonedeljska cesta i Ul. dr. Franje Tuđmana koje treba urediti. Gradonačelnik je najavio da Hrvatske ceste imaju u planu raditi novi rotor kod silaska s autoputa i dio ceste do sadašnjeg velikog rotora.

Zdravka bakulu zanimalo je kakve je to ograde u Ulici Vojvodići postavio Lidl, a gradonačelnik mu je odgovorio da oni imaju za to građevinsku dozvolu, koja predviđa dvostruki kolnik: unutar ograde i u Ulici Vojvodići. Grad se s njima treba dogovoriti, pa bi Grad napravio eventualno 200, 250 m ceste, a Lidl će to platiti kad se bude priključivao.

Freddy Burić zatražio je da se popravi spojna cesta od Strmca prema skeli na Savi, a gradonačelnik je najavio da će se to urediti te rekao da ne bi bilo dobro da se ta cesta asfaltira, jer bi se onda tamo povećao promet.

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Vijećnici nevoljko odlučili: Odvoz komunalnog otpada skuplji 40%

Lokalna akcijska grupa Sava bogatija za još jednog člana

Jučer je na skupštini u Brdovcu potvrđeno da uz gradove Svetu Nedelju, Samobor i Zaprešić i grad Jastrebarsko postao član Lokalne akcijske grupe “Sava”, te će tako uz spomenute gradove i općine Brdovec, Dubravicu, Klinča Sela, Mariju Goricu, Luku, Pušću i Stupnik moći sudjelovati u stvaranju lokalne razvojne strategije na području koje LAG obuhvaća.

Ciljevi Lokalne akcijske grupe (LAG-a) koja okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja temelje se na zajedničkoj razvojnoj strategiji kojom se nastoje osmisliti novi projekti. Tim projektima LAG “Sava” želi povezati područje oko Save, omogućiti razvoj turizma, prometne povezanosti, poljoprivrede i proizvodnje, pomoći u stvaranju zajedničkih proizvoda i brandova uz okrupnjavanje ponude na područjima koje obuhvaća.

Malim poduzetnicima lakše do sredstava

Radi se o najvećem LAG-u u Hrvatskoj koji djeluje na području od oko 120 tisuća stanovnika, a za svoje funkcioniranje je iz Europskih fondova prvotno povukao sredstva od 570 tisuća kuna. Ured LAG-a smješten je u Zaprešiću, a na području svih svojih članica učestalo se organiziraju različite edukativne radionice. Temeljem LEADER pristupa koji je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a prema kojem funkcionira, LAG nastoji privući što više domaćih proizvođača sa svoga područja, OPG-ova, malih tvrtki i obrta koji putem LAG-a direktno mogu povući sredstva iz EU fondova.

Predsjednik LAG-a “Sava” Damir Halužan ističe kako je funkcioniranje LAG-a od posebnog značaja upravo za male poduzetnike, tvrtke i udruge, a za njih su putem LAG-a već predviđena sredstva od 1 700 000 eura.

 

 

 

 

 

 

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Lokalna akcijska grupa Sava bogatija za još jednog člana

Sigurnost u prometu

Sutra i prekosutra na svetonedeljskim prometnicama čekaju vas policijski službenici koji će nadzirati brzinu kretanja vozila. U tijeku je akcija “Sigurnost u prometu”, koja se od 18. do 24. travnja odvija u svim zemljama Europske unije.

– Akcija je usmjerena na suzbijanje prekršaja upravljanja vozilima nepropisnom brzinom kretanja vozila, a pozornost će se posvetiti i drugim težim prekršajima, a prije svega upravljanje pod utjecajem alkohola, tehničke neispravnosti, upravljanju prije stjecanja prava i pod zabranom kao i na druge prekršaje – upozoravaju iz policije.

Cilj akcije je da se suzbijanjem prekršaja smanji i broj prometnih nesreća stoga policija savjetuje vozače da se pridržavaju prometnih propisa kako ne bi kršenjem istih doveli sebe i druge sudionike u prometu u opasnost, te da svojim ponašanjem pridonesu što većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Sigurnost u prometu

Edukacija CNC operatera

Udruženja obrtnika Samobor u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Samobor i VEKTOR CNC planira provesti edukaciju obrtnika i njihovih zaposlenika za edukaciju CNC OPERATERA. Na temelju provedene ankete među obrtnicima, ova edukacija je imala najveći interes među vašom strukom.

U ovom trenutku je postupak prikupljanja grupe polaznika koja će biti 8-10 polaznika te vas  molimo ukoliko ste zainteresirani da prijavite sebe ili svoje zaposlenike da se javite na tel. Udruženja 01/ 3360 129, 091/ 3360-129 ili uo.Samobor@hok.hr

Podaci koji su  potrebni:

 • ime/prezime polaznika
 • završena škola
 • dob
 • osnovno informatičko znanje ( DA/NE )

Molimo da nam potrebne po datke polaznika dostavite do najkasnije 13.04.2016

 • Osposobljavanje za rukovatelja/icu CNC strojem

  Nastava se održava u informatičkom praktikumu; maksimalni broj polaznika u grupi: 13

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa Primjenjivati strojarska mjerenja pri radu s CNC strojem

  Primjenjivati osnove tehničkog crtanja

  Pripremati i namještati numerički upravljane alatne strojeve za korištenje u proizvodnji prema unaprijed pripremljenoj tehničko-tehnološkoj dokumentaciji

  Pripremati rezni alat za korištenje na stroju

  Montirati i demontirati naprave za rezanje izratka

  Izrađivati i kontrolirati strojne dijelove

  Primjenjivati mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe

  Vrijeme trajanja 240 školskih sati

  teorijska nastava 61 sat

  vježbe 51 sat

  praktične nastave 128 sati, od čega za tokarilicu 64 sata i 64 sata za glodalicu

  Uvjeti upisa Završeno trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje Poznavanje rada na računalu (osnovna informatička pismenost)

  Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

 

CIJENA: 5.200,00 KN po polazniku

FINANCIRANJE: sufinanciranje od strane Zagrebačke Županije i Udruženja obrtnika Samobor

SUFINANCIRANJE OBRTA/PODUZEĆA: 10 – 30% po polazniku ( ovisno o broju prijavljenih polaznika od pojedinog obrta ili poduzeća)

OKVIRNI TERMIN EDUKACIJE:rujan-listopad 2016.

MJESTO EDUKACIJE: SAMOBOR ( teorijski i praktični dio)

ROK PRIJAVE:  15.05.2016.

NAPOMENA: TOČNI TERMINI EDUKACIJE I SVI DETALJI OKO PROVEDBE/FINANCIRANJA ĆE SE PROVESTI U DOGOVORU SA SVIM POLAZNICIMA. UDRUŽENJE ZADRŽAVA PRAVO NA ODUSTANAK O EDUKACIJE UKOLIKO BUDE PREMALO PRIJAVLJENIH POLAZNIKA.

 

Sve detaljne informacije o provedbi edukacije na tel. Udruženja 01/ 3360 129 ili 091/ 3360 129

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Edukacija CNC operatera

Projekt „Centar za posjetitelje Grada Svete Nedelje“

Grad Sveta Nedelja predao je prijavu Projekta „Centar za posjetitelje Grada Sveta Nedelja“ na javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture. Navedeni projekt odnosi se na adaptaciju i rekonstrukciju unutar zgrade kulturnog dobra Mitnice u Svetoj Nedelji. Nakon što je prijavljeni projekt prošao u prvom krugu odabira, predstavnici Grada Svete Nedelje dana 12. studenog 2015. godine održali su i prezentaciju projekta u navedenom Ministarstvu. Dana 14. travnja 2016. godine Ministarstvo turizma donijelo je 2. Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini, a kojom je Grad Sveta Nedelja za projekt „Centar za posjetitelje Grada Svete Nedelje“ dobio 600.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje. Po navedenoj Odluci svega 19. projekata ostvarilo je financijsku potporu. Najviši iznos za svoj projekt dobio je Nacionalni park Paklenica u visni od 800.000,00 kuna, a odmah iza njega našao se Grad Sveta Nedelja s potporom u visni od 600.000,00 kuna.

Podsjetimo, rekonstrukcija i obnova objekta zgrade Mitnice već je započela, a završetak radova predviđa se za kraj 2016. godine. Cjelokupna vrijednost radova na adaptaciji i rekonstrukcije zgrade, uključujući i izvedbu projekta „Centra za posjetitelje“ iznosi 2.000.000,00 kuna uvećano za PDV. Tehničku dokumentaciju za adaptaciju i rekonstrukciju zgrade Mitnice izradila je tvrtka Tehno Zone d.o.o. iz Zagreba, izvedbeni projekt interijera izradila je tvrtka Cigla Arhitektura j.d.o.o. iz Svete Nedelje, dok radove izvodi tvrtka Spektar Gradnja d.o.o. iz Zagreba. Za nadzor je zadužena tvrtka Bau-Tajl Inženjering d.o.o. iz Zagreba.

U tijeku su radovi kojim će prizemlje Mitnice postati Centar za posjetitelje Grada Svete Nedelje, dok će se na prvome katu smjestiti Turistička zajednica grada Svete Nedelje. Centar za posjetitelje u prizemlju sadrži prostor za pružanje informacija i edukaciju posjetitelja – info pult s interaktivnim stolom (implementacija interaktivnog display-a PandoPad). PandoPad je jedinstveno moderno DOOH (Digital Out Of Home) interaktivno Digital Signage rješenje za zabavu, informiranje, komunikaciju i oglašavanje u prostorima dostupnim javnosti. Ono po čemu se PandoPad izdvaja od drugih sličnih rješenja jest prije svega njegov način interakcije s korisnikom. PandoPad aplikacija predstavit će cjelokupnu turističku ponudu Grada Svete Nedelje: aktualna događanja, kartu Grada Svete Nedelje, karte pješačkih staza, karte biciklističkih ruta, izlete, smještaj, gastro ponudu, kulturno-povijesne znamenitosti, aktivni odmor, ribolov itd. Svaka kategorija sadrži detaljan pregled i opis s atraktivnim fotografijama/videom. PandoPad će se moći koristiti i za slanje e- razglednica te prezentaciju promotivnih online brošura. PandoPad će biti prilagođen atraktivnim sadržajima za djecu: prezentacija turističkih atrakcija kroz igru (bojalica, puzzle i pamtilica).

U prostoru Centra za posjetitelje naći će se i Suvenirnica gdje će se vršiti promocija, prezentacija i prodaja suvenira lokalnih proizvođača i okolice (Lokalne akcijske grupe „LAG Sava“ i Zagrebačke županije).

Cilj ovog projekta je stvoriti dinamičan novi javni prostor za sve građane i turiste koji dolaze u Grad Svetu Nedelju, a koji zbog svojih pojedinih kulturno-povijesnih lokaliteta i mnoštva prirodnih turističkih resursa ima izvrstan turistički potencijal, što je od posebnog značaja za sami grad. Otvorenjem Centra za posjetitelje dodatno će se obogatiti turistička ponuda Grada Svete Nedelje te privući veći broj turista što će dovesti do rasta turističke potrošnje kao i otvaranja novih radnih mjesta. Centar za posjetitelje postat će mjesto za informiranje gostiju o kraju koji posjećuju te mjesto gdje domaćin gostu izražava dobrodošlicu i pokazuje brigu za njegov boravak u destinaciji.

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Projekt „Centar za posjetitelje Grada Svete Nedelje“

Najmodernija onkološka klinika u zemlji otvara se u Sv. Nedelji

Švicarski investitori u propalom Hoto-centru grade vrhunski opremljenu, nekoliko desetaka milijuna eura vrijednu kliniku u kojoj će raditi samo vrhunski hrvatski stručnjaci. Građevinska dozvola i svi papiri su spremni, do kraja mjeseca počinju radovi a klinika bi prve pacijente trebala primiti za dva mjeseca, najavljuje gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin.

Osim prestižne Forbsove titule najuspješnijeg hrvatskog grada kojom je bila ovjenčana čak dvije godine za redom, te već uobičajenog epiteta ‘raja za poduzetnike’, Sveta Nedelja uskoro postaje i vrhunska hrvatska ali i europska zdravstvena destinacija.

Naime, kako za gradonačelnik.hr kaže gradonačelnik Drago Prahin, za dva mjeseca u prostorima propalog Hoto-centra otvara se najmodernija onkološka klinika u Hrvatskoj. Riječ je o privatnoj klinici, no investitori najavljuju da će se 40 posto pregleda i operacija moći obavljati i preko HZZO-a. Prahin još ne iznosi detalje o investitorima i vrijednosti investicije. Kaže tek da je riječ o nekoliko desetaka milijuna eura, investitor je jedna švicarska klinika, dok je sa hrvatske strane u čitavoj priči glavni dr. Dragan Schwartz iz bolnice Sv. Duh.

‘Pregovori i pripreme traju već neko vrijeme, no sada je sve pred samim završetkom. Projekt je konačno definiran, građevinska dozvola i svi potrebni papiri su pri kraju, do kraja ovog mjeseca bi čitav papirnati dio trebao biti gotov i kreću građevinski radovi, stiže oprema, tako da klinika s radom kreće za dva mjeseca’, najavljuje Prahin.

U prvoj fazi će se ići samo sa dijagnostikom koja će, kaže, biti najmodernija na našim prostorima što znači da će dijagnostička obrada trajati oko 15 minuta, nalazi će biti gotovi za pola sata… ‘Klinika će imati najmoderniji CT koji će moći otkriti šest-sedam vrsta najčešćih kanceroznih oboljenja u najranijem stadiju, dok je rak promjera tek tri milimetra. Također, imat će i najmoderniji magnet, te laserski nož, tzv. gama-knife kojim se praktički operira bez krvi tako da će operacije biti kratke i bezbolne i neće biti dugog ležanja u bolnici. No, operacije će početi u drugoj fazi, za otprilike šest mjeseci, do kad bi gama-knife trebao biti spreman’, kaže Prahin.

U klinici će biti zaposleni samo vrhunski, najeminentniji hrvatski stručnjaci sa područja onkologije, profesori i predstojnici klinika iz hrvatskih bolnica. Neki od njih radit će to kao dodatni angažman, no dio će napustiti svoje bolnice i potpuno prijeći u novu kliniku koja će, posebno je ponosan Prahin, postati dio Medicinskog fakulteta u Zagrebu. To pak znači da će Sveta Nedelja, uz sve naprijed navedene titule, postati i sveučilišni grad ali i centar zdravstvenog turizma.

Naime, osim hrvatskim pacijentima, klinika će biti namijenjena i pacijentima iz okolnih zemalja i srednje Europe. S obzirom da Sveta Nedelja nema dovoljno smještajnih kapaciteta, gradonačelnik Prahin očekuje da će se graditi još hotela ali za početak se, kaže, već se obnavlja hotel Babylon koji je prodan u trenu, vjerojatno baš zbog ove priče.

Za uspjeh čitavog projekta a kako ne bi došlo do daljnjeg zakrčavanja grada, Prahin se nada da će Hrvatske ceste čim prije napraviti rotor na mjestu semafora na ulazu u Svetu Nedelju, jer kroz to križanje već sad prolazi 30 tisuća automobila dnevno i ogromna je gužva.

S obzirom da su švicarski investitori imali još nekoliko potencijalnih lokacija za ovu kliniku, u konačnom izboru Svete Nedelje presudio je dobar položaj, prometna povezanost, te opremljenost samog mjesta infrastrukturom. Odnosno, a to nas vraća na početak priče i Svetu Nedelju kao ‘raj za poduzetnike’, što se tamo ne treba ništa beskrajno dugo i nepotrebno čekati.

 

 

Izvor: gradonačelnik.hr

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Najmodernija onkološka klinika u zemlji otvara se u Sv. Nedelji

Otvorene prijave za INA-in ‘Zeleni pojas’

S ciljem širenja svijesti o važnosti očuvanja okoliša, INA i u 2016. nastavlja s programom „Zeleni pojas“, u sklopu kojeg će sufinancirati ekološke projekte poput pošumljavanja, edukacije o ekologiji, uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka te druge aktivnosti u području zaštite okoliša i prirode.

Od prijavljenih projekata očekuje se visok stupanj kvalitete i pripremljenosti, kao i mogućnost uključivanja Ininog Kluba volontera u realizaciju projekta. Osim toga, prijavljeni projekti moraju biti realizirani u roku od 6 mjeseci nakon odobrenja sredstava, dok kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti s 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. Odluku o odabiru projekata donijet će stručna komisija dok će jedan projekt odabrati fanovi INA-e na Facebooku.

Sve organizacije civilnog društva i javne obrazovne ustanove svoje ideje i projekte imaju priliku podnijeti na natječaj koji je otvoren do 13. svibnja. Svi detalji o uvjetima natječaja i potrebnoj natječajnoj dokumentaciji, kao i projektima koji su odabrani na natječaju iz 2015., dostupni su na straniciwww.ina.hr/zelenipojas.

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Otvorene prijave za INA-in ‘Zeleni pojas’

Broj poginulih u prometu u prva četiri mjeseca porastao za 150 posto

Od ukupno 15 poginulih u 12 nesreća, od početka godine do 15. travnja, čak je osmero pješaka od kojih je za četvero bio koban automobil, za troje teretno vozilo, a za jednoga moped.

Poginulo je i pet vozača, četiri vozača automobila i jedan motocikla te dvoje putnika u automobilima. U Gradu Zagrebu poginuo je jedan vozač i četiri pješaka, dok je u Zagrebačkoj županiji poginulo 10 osoba – četiri vozača, dva putnika i četiri pješaka.

Povećan broj smrtno stradalih, osim u Zagrebu, zabilježen je na područjima Ivanić Grada, Jastrebarskog i Samobora.

Najugroženije točke i mjesta

Prema broju prometnih nesreća u prva tri mjeseca 2016. najugroženije prometnice na području zagrebačke policije su Slavonska avenija (41 nesreća s 23 ozlijeđenih), Ulica kneza Branimira (35 nesreća s 14 ozlijeđenih) i Zagrebačka avenija na kojoj su se dogodile 32 nesreće sa 17 ozlijeđenih.

Najugroženija raskrižja su Avenija Dubrovnik – Rotor Remetinec i Slavonska avenija – Ulica Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu te križanje Zagrebačke i Bistričke ulice u Sesvetama.

U policiji kažu da je gotovo u svim nesrećama sa smrtno stradalim osobama uzrok nepropisna i neprilagođena brzina uz koje se nerijetko veže i vožnja s nedopuštenom koncentracijom alkohola u krvi.

Neprilagođena brzina kao glavni problem

“S obzirom na veliki udio stradalih pješaka, slobodni smo istaknuti da su najčešće greške vozača zbog kojih stradavaju pješaci – neprilagođena ili nepropisna brzina kretanja vozila, dok su najčešće greške pješaka – nepropisan prijelaz preko kolnika i to nekorištenjem pješačkog prijelaza ili pješačkog pothodnika i prelaženjem na crveno svjetlo za pješake”, izvijestila je policija na svojoj internetskoj stranici.

Najavili su i da će zbog toga u narednom razdoblju poduzimati “intenzivne mjere s ciljem povećanja sigurnosti u cestovnom prometu”.

“Mjere ćemo usmjeriti na smanjenje broja prekršaja koji najčešće dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama, odnosno na prekršaje vezane za brzinu i alkohol te prekršaje vezane uz stradavanje pješaka”, kažu u policiji.

 

 

 

 

 

 

Izvor: Hina

Posted in Izdvojeno, Vijesti | Komentari isključeni za Broj poginulih u prometu u prva četiri mjeseca porastao za 150 posto